Skład Zarządu ASW:

  1. Prezes - Bogdan Krysa
  2. V-ce Prezes ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Tomasz Jarmuł
  3. V-ce Prezes ds. Sportu i Turystyki - Mariusz Moskal
  4. Skarbnik - Jacek Dąbal
  5. Sekretarz Zarządu - Henryk Drzymała

Skład Zarządu uzupełniają członkowie:

  1. Andrzej Ciak
  2. Henryk Kowal
  3. Tomasz Stec
  4. Dawid Sobiło