Automobilklub Stalowa Wola powstał w 1971 r jako Delegatura Automobilklubu Rzeszowskiego. Założycielami i pierwszymi działaczami oddziału byli Panowie Jan Zennermann, Jacek Antonowicz, Stanisław Skruch, Wiesław Potasz, Edward Haduch, Marian Kowalski, Eustachy Sobota, Stanisław Biber.

Na początkowej fazie działalności Klub był prowadzony na terenie HSW ze względu na zatrudnienie w/w Panów w tym największym zakładzie oraz możliwości pozyskiwania nowych członków wywodzących się z Huty. W tym momencie należy podkreślić, że duże zaangażowanie dyrekcji HSW w tych latach przyczyniło się do powstania potocznej nazwy Automobilklub Huty Stalowa Wola i z takim to napisem Klub występował na różnych imprezach min. pochodach pierwszomajowych.
Działalność Klubu w tych latach skupiała się na podnoszeniu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, organizowaniu samochodowych Rajdów Turystycznych oraz doskonaleniu techniki jazdy. Pierwszą siedzibą Klubu był skromny pokoik w Hotelu Robotniczym przy ul. W. Wasilewskiej gdzie odbywały się zebrania i powstawały pierwsze ambitne plany działalności.

Pierwszą poważną inwestycją było odkupienie od Niżańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego budynku pozostawionego po budowie osiedla mieszkalnego, który za zgodą władz miejskich pozostał i został przez Klub zaadoptowany jako docelowa siedziba ASW. Mając zaplecze lokalne rozpoczęto szkolenie członków ASW w różnych dziedzinach. Powstała sekcja kartingowa, która miała swoje zaplecze w Zespole Szkół Zawodowych HSW prowadzona przez Panów Stanisława Kordalskiego, Stanisława Czekierdę, Jerzego Jabłońskiego, Aleksandra Adriana. Sekcja ta osiągała bardzo dobre wyniki sportowe dzięki dotacji z HSW, Zarządu Okręgu PZM i zaangażowaniu działaczy i zawodników. Po powstaniu województwa tarnobrzeskiego Automobilklub przeszedł z Zarządu Okręgu PZM w Rzeszowie do Zarządu Okręgu PZM w Kielcach, który obejmował to województwo. Pierwszym Prezesem Klubu był Pan Wiesław Potasz a V-ce Prezesem ds. BRD Jacek Antonowicz.

W toku dalszej działalności powstała sekcja motorowerowa, motorowa, samochodowa. Działalność ASW została rozszerzona po terenie Janowa Lubelskiego, Tarnobrzegu, Połańca gdzie powstawały koła ASW. W połowie lat 80 Klub rozpoczął własną działalność gospodarczą w zakresie diagnostyki samochodowej, nauki jazdy, turystyki krajowej i zagranicznej, sprzedaży samochodów. Zyski z tej działalności były przeznaczane na działalność statutową. Przejście z Zarządu PZM w Kielcach do Zarządu Okręgu PZM w Rzeszowie w 1999r.

W okresie przemian ustrojowych lat 90-tych, wejście reguł wolnego rynku, konieczność rozbudowy i dosprzętowienia stacji diagnostycznej działalność statutowa Klubu została ograniczona. W chwili obecnej dzięki wyżej poczynionym inwestycjom i hojności sponsorów, zaangażowaniu działaczy i pracowników ASW oraz własnej działalności gospodarczej Klub organizuje coraz więcej różnego rodzaju imprez samochodowych i rekreacyjnych: KJS- Lasowiak, Rundy Pojazdów Zabytkowych, Mistrzostwa Polski i Zloty Ratowników Drogowych). Nie zapominamy o osobach niepełnosprawnych, dla których ASW organizuje coroczną imprezę pt. "Baw się razem z nami". Prowadzimy intensywną działalność w zakresie BRD w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Organizujemy kursy ratowników drogowych, kursy sędziowskie, kursy nauki jazdy.

{flike}